Tổng kết công tác thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Cụm trưởng) tổ chức. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, và Đà Nẵng.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát triển chỉ đạo tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2022, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký các chỉ tiêu thi đua và phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu văn hóa, thể thao và gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân Thành phố giao trong năm 2022; thực hiện tốt các nội dung bản ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các sở trong cụm thường xuyên duy trì công tác phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực của Ngành nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Tháng 10/2022 Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có chương trình làm việc về khảo sát và học tập kinh nghiệm trong triển khai thực hiện hoạt động di sản văn hoá; Từ ngày 22/11/2022 – 26/11/2022, thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập kinh nghiệm công tác phát triển văn hóa nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng; các đơn vị trong cụm cũng thường xuyên cử các đoàn thể thao tham gia giao lưu, tập huấn giữa các đơn vị…

Các Sở trong Cụm thi đua liên tục phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng ủy các Sở thường xuyên tổ chức quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đến toàn thể cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng các Sở đã tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong thời gian qua. Thực hiện nghiêm Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; đảm bảo lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của, công chức, viên chức, người lao động. 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành.

Năm 2022, các Sở trong Cụm thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung tham mưu, chỉ đạo điều hành, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành ở từng thành phố đảm bảo yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Các hoạt động của các Sở trong Cụm thi đua đã có nhiều khởi sắc: Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn góp phần thu hút du khách đến tham quan và du lịch đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chủ yếu tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh với chương trình Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, hoành tráng, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bàn sắc dân tộc kết hợp với hiệu ứng công nghệ mang đến những hình ảnh đẹp về văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam, tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các nước khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức sôi động phục vụ tốt nhân dân, du khách và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc được quan tâm, tích cực trong việc bảo vệ các giá trị di sản văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng được tổ chức rộng khắp, thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm tập trung đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường thực hiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử phạt các cơ sở vi phạm, đảm bảo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phát triển lành mạnh và đúng hướng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa và thể thao thành phố trong giai đoạn mới…

Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở  Văn hoá và Thể thao Hà Nội báo cáo kết quả công tác thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác xã hội hóa các hoạt động lễ hội, tổ chức giải thể thao… được các Sở phát huy tốt, đã khai thác khá hiệu quả các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và tạo điều kiện cho các bộ môn thể thao phát triển.

Về công tác thi đua, các Sở trong Cụm đã tổ chức phát động các nội dung phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, kế hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. Hình thức tổ chức các phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực; chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của Ngành. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ…

Cùng với đó, các Sở thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó, triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đổi mới mạnh mẽ, phát hiệu quả công tác thể dục, thể thao, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dục, thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới; đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thao quần chúng, nâng cao thành tích của thể thao thành tích cao trên trường quốc tế.

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của các Sở trong Cụm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển, cơ sở vật chất của ngành tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa toàn diện, chưa được đầu tư phát triển tương xứng với kinh tế và nhu cầu thụ hưởng của người dân; khả năng đầu tư, tôn tạo di tích được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế bức thiết; hoạt động sân khấu truyền thống (hát bội, cải lương, tuồng…) phải đối diện với nhiều thử thách, cơ sở vật chất cho công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thành tích cao còn thiếu, công tác đào tạo huấn luyện viên tài năng, vận động viên trẻ còn khó khăn; còn thiếu các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù…Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, thiếu chuyên sâu và quyết liệt. Một số lĩnh vực hoạt động như: quảng cáo ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật… vi phạm vẫn còn nhiều. Hiện nay, việc sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như việc tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn, tác động khá lớn đến tâm tư, tình cảm của công chức, viên chức, người lao động, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của ngành. Đối với công tác thi đua khen thưởng: Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục. Một số phong trào thi đua vẫn còn mang tính hình thức, nội dung tiêu chí thi đua chưa sát thực, cụ thể và chưa thực sự hiệu quả, chưa thực sự phát huy, tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động. Cùng với đó, việc nhân rộng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến còn chưa được chú trọng.

Thời gian tới, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm; căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 và giai đoạn 2020-2025, các Sở trong Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch 05 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiệu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó tập trung.

Tăng cường công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025 và về phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao và du lịch. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngành quản lý, nhất là hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; về di sản, di tích danh thắng, lễ hội. Các Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá kêu gọi, vận động thực hiện xã hội hóa các hoạt động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển. Sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng gương cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu trong toàn Ngành. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động của ngành và hoạt động xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, theo hướng thực chất, thiết thực, tránh qua loa, hình thức. Chú trọng việc duy trì và phát triển các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Sở đã cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong lĩnh vực văn hoá và thể thao như: Chính sách đối với các văn nghệ sĩ và các nghệ nhân di sản; Việc quản lý tài sản công; Cơ chế đặc thù trong việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc; Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở; Tăng cường trao đổi nghiệp vụ giữa các Thành phố, tăng cường hợp tác và xây dựng chương trình hợp tác giữa các cụm; Tìm ra thế mạnh của mỗi địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị quyết; Xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ công và xử lý tài sản công; Các vấn đề về cơ chế đặt hàng và cơ chế đặc thù cho khối văn hoá và thể thao, thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cho lĩnh vực văn hoá; Công tác quản lý di sản và số hoá trong lĩnh vực văn hoá và thể thao; Các vấn đề liên quan tới công tác đấu thầu trong lĩnh vực quảng cáo và các cơ chế liên quan đến vấn đề đầu tư công để địa phương dễ thực hiện. Xây dựng cơ chế  đối với các đơn vị tự chủ. Gỡ rối hoạt động quảng cáo ngoài trời trên đất công. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đối với các vận động viên…

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương những thành tích mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch 5 thành phố Trung ương đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí lưu ý các sở cần căn cứ vào chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, các sở cần quan tâm hơn nữa tới việc phát huy các thiết chế văn hóa và thể thao, đặc biệt là các thiết chế tại cấp cơ sở. Triển khai tốt công tác xây dựng gia đình, xây dựng văn hóa đọc. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, cần quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trẻ và thể thao thành tích cao.

Tại Hội nghị, ngành văn hoá, thể thao và du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch biểu dương khen thưởng và trao cờ thi đua cho các đơn vị. Tại đây, các đơn vị cũng thống nhất bầu đơn vị cụm trưởng và đơn vị cụm phó năm 2023.

Thanh Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published.