Home Văn bản Văn bản – Thông báo

Văn bản – Thông báo

Bài viết

Thông báo về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022

Căn cứ Công văn số 1467/SVHTT-TCPC ngày 17/5/2022 của Sở Văn hóa Và Thể thao Hà Nội về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022. Trung tâm thông báo đến các phòng, ban quản lý, bộ môn rà soát đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo nội...

  • 1
  • 2